Đoàn Hoàng Nam

Chief Admin
Thành viên BQT
11/10/16
1,549
224
113
20
Bà Rịa Vũng Tàu
az4rum.com
#1
1. Đại số
Chương 4. Bất đẳng thức bất phương trình

+ Bất phương trình‐ hệ bất phương trình một ẩn
+ Dấu của nhị thức bậc nhất‐ hệ bất bậc nhất hai ẩn
+ Dấu của tam thức bậc hai
Chương 5. Cung và góc lượng giác ‐ công thức lượng giác
+ Cung và góc lượng giác
+ Công thức lượng giác
2. Hình học
Chương 2. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

+ Hệ thức lượng trong tam giác‐ giải tam giác
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng phương trình đường thẳng
+ Phương trình đường tròn‐tiếp tuyến với đường tròn
+ Phương trình đường Elip