Logo chính thức cho diễn đàn AZ4RUM

Tiy

Thành Viên Quản Lý
Thành viên BQT
#31
@@@@ Diễn đàn chính thức đi vào hoạt động.
Hiện tại bên dưới là logo cho diễn đàn. Nếu bạn nào có ý tưởng gì hoặc có thể design thì có thể comment góp ý bên dưới nhé.
W3WgpJ4.png
Diễn đang mới đi vào hoạt động nên trong quá trình tuyển BQT... nên bạn nào tích cực đóng góp và xây dựng diễn đàn thì sẽ được vào BQT nhé.
Nên làm cái Favicon luôn
 

Tiy

Thành Viên Quản Lý
Thành viên BQT
#36
@@@@ Diễn đàn chính thức đi vào hoạt động.
Hiện tại bên dưới là logo cho diễn đàn. Nếu bạn nào có ý tưởng gì hoặc có thể design thì có thể comment góp ý bên dưới nhé.
W3WgpJ4.png
Diễn đang mới đi vào hoạt động nên trong quá trình tuyển BQT... nên bạn nào tích cực đóng góp và xây dựng diễn đàn thì sẽ được vào BQT nhé.
Thông báo: Giờ Forum đã chuyển thành AZ4RUM rồi nhé!